Kritisk DebatKritisk Debat er et webbaseret tidsskrift. Og derfor skal siden vise numre (et antal tekster organiseret under et nummer) - og ikke bare nyheder eller lignende. Der var behov for at lave en række nye funktioner til denne styring. Numrene skal kunne oprettes - de enkelte tekster skal kunne knyttes til et nummer - og i arkivet skal man ligeles kunne se de enkelte numre og kalde dem frem efter behov.

SorasSoras er et paraplytilbud med aktiviteter i en række botilbud i Århus Kommune. Løsningen her - der rummer en masse specialfunktioner - er lavet som et lukket ekstranet udelukkende for ansatte og beboere. Blandt funktionerne kan nævnes følgende: Klippekort til deltagelse i aktiviteter, klippekort til reservation af bostøtte, visning af aktivitetstilbud i kalender, tilmelding til aktiviteter, videoalbum, linksamling, en samling af tekster med mere. Desuden er der etableret en funktion, som sender SMS til brugerne, hvis man har reserveret et botilbud eller tilmeldt sig en aktivitet. Jeg har lavet en mere udførlig beskrivelse, som du kan få ved at kontakte mig.

372,121 Unikke besøg